kcp.beril.cz KCPPUMP kama.beril.cz KAMA CZECH davino.beril.cz DAVINO www.rochelle.cz ROCHELLE norma.beril.cz NORMA luna.beril.cz LUNA kottas.beril.cz KOTTAS

KAMA Czech -

English translation
Deutsch Übersetzung
Polski tłumacz
Русский перевод
Magyar fordítás
FR
AR
Slovenský preklad

Objednávky

Telefon: +420 777764602 +420 777764602

Kontaktní e-mail: obchod@kcppump.eu obchod@kcppump.euCo je dieselový motor?
Vznětový motor, běžně také nazývaný dieselový motor, naftový motor, či zkráceně jen diesel, je nejvýznamnějším dnes používaným druhem spalovacího motoru. Jedná se o motor, kde se chemická energie vázaná v palivu mění na mechanickou energii ve formě otáčivého pohybu hnacího hřídele stroje.

Vznětový motor pracuje obvykle jako čtyřdobý spalovací motor nebo jako dvoudobý spalovací motor. Na rozdíl od zážehových motorů je do něj palivo dopravováno odděleně od vzduchu. Palivo je do spalovacího prostoru motoru dopravováno speciálním vysokotlakým čerpadlem a vysokotlakým potrubím.

Jak funguje dieselový motor?
Do spalovacího prostoru se nejprve nasává vzduch při tlaku 0,08 - 0,085 MPa. Po uzavření sacího ventilu se nasátý vzduch stlačuje , píst se pohybuje směrem k horní úvrati, teplota roste na 550 - 800 °C a tlak stoupá na cca 3 až 4 MPa (při kompresním poměru okolo 1÷14 až 20). Před horní úvratí je tryskou do válce vstříknuta čerpadlem pod tlakem (10 - 20 MPa, při použití Common rail nebo PD 100 - 200 MPa) přesně odměřená dávka paliva, která je jemně rozprášena. Palivo začne hořet samovznícením ve vzduchu ohřátém kompresí. Tlak ve spalovací prostoru stoupne na 5 - 8 MPa, teplota dosáhne 1800 - 2000 °C. Ve fázi expanze je pak vzniklý tlak převeden na mechanickou práci. V poslední fázi se otevírá výfukový ventil a spaliny jsou vytlačeny do výfuku.

Co je benzínový motor?
Benzínový nebo také zážehový motor je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka. Tím se liší od vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva díky teplotě stlačeného vzduchu.

Pracují s nižším kompresním tlakem, nejvyšší točivý moment a výkon leží ve vyšších otáčkách, jejich chod je tichý a pravidelný. Pro správnou funkci zážehových spalovacích motorů je důležitá odolnost paliva proti samovznícení, kterou udává oktanové číslo. Oproti vznětovému motoru má však nižší účinnost.

Co je to elektrocentrála?
Elektrocentrála je soustrojí složené ze spalovacího motoru a generátoru na společné hřídeli, které slouží k výrobě elektrické energie. Spalovací motor může být benzínový, nebo naftový, generátor může být buď dynamo, nebo alternátor. Zařízení se používá jako zdroj elektrické energie v místech, kde není k dispozici rozvodná síť, jako špičkový zdroj, nebo jako záložní zdroj pro zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie. Může být konstruován jako stacionární, nebo jako mobilní.

Označuje se též jako agregát (to je však obecnější pojem), případně dle typu spalovacího motoru jako naftový agregát či dieselový agregát, nebo jako benzínový agregát.


Zpět na předchozí stránku

© 2006 KAMA Czech  E-mail: obchod@kcppump.eu  Telefon: +420 777764602

Technická specifikace a popis produktu je převzat od výrobce nebo od dovozce do ČR. Za případné chyby neneseme odpovědnost.

[www.kama.kcppump.eu][www.kcp.kcppump.eu][www.norma.kcppump.eu]

http://kcppump.cz/ http://kcppump.eu/

http://kama-czech.cz/